Taustaa

Suomalainen yhteiskunta elää murroksessa. Suuret ikäpolvet eläköityvät ja meidän on saatava uutta työvoimaa. Suomeen tarvitaan kansainvälisiä osaajia, puhutaan sekä julkisuudessa että yrityksissä. Erityisesti pk-yritykset voivat hyötyä kansainvälisestä osaamisesta, koska niiden omat resurssit ovat usein rajatut.

Get Global-projekti on toteutettu Vaasan ammattikorkeakoulussa ajalla 1.1.2011-31.12.2012. Projektin ovat rahoittaneet Vaasan ammattikorkeakoulu ja Euroopan unioni (ESR), jonka on myöntänyt Pohjanmaan ELY-keskus. Projektin pääkohderyhmänä ovat olleet Vaasan ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat sekä heidän opettajat ja ohjaajat. Projekti kohdistui erityisesti kansainvälistyviin pk-yrityksiin. Projektin sidosryhmänä ovat olleet yritykset ja niitä edustavat yrittäjäyhdistykset ja organisaatiot. Välillisenä sidosryhmänä olivat muut korkeakoulut ja vastaavat hankkeet, joiden kanssa projektin tulokset voidaan jakaa.

Get Global on rakentanut opiskelijoiden sekä yritysten välistä oppimisympäristöä Vaasan ammattikorkeakoulun International Business-koulutusohjelmassa. Tavoitteena oli kehittää kansainvälisen liiketoiminnan koulutusta työelämälähtöisemmäksi ja rakentaa kansainvälisille opiskelijoille silta suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin. Get Global sovelsi yrittäjämäisen oppimisen menetelmiä, kuten mm. tekemällä oppiminen, käytännön yrityscaset ja joustavat oppimistilanteet. Opiskelijat ovat toteuttaneet yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja kyselyitä sekä tehneet pk-yrityksiin liittyviä kansainvälistymis- ja markkinaselvityksiä. Pilottiprojektin tulosten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet, miten työharjoittelua ja yritysten kehittämistä voidaan jatkossa toteuttaa.