För studerande

Get Global har främjat samarbetet mellan finländska sm-företag och International business-studerande vid Vasa yrkeshögskola. Inom projektet har man förverkligat uppdrag åt olika företag samtidigt som man har samlat kunskap om företagens internationalisering. Målsättningen har varit att lära av företag och hjälpa företagen att internationaliseras.

Get Global projektet avslutades 31.12.2012. Om du vill veta om möjliga företagsprojekter, skicka ett meddelande till satu.lautamaki@vamk.fi. Internationella studerande kan också kolla projektet Vaasa Internship Programme for International Students (www.vipis.fi) som organiseras av Vasa Högskolekonsortium.