RÅD

Get Global-projektet undersökte småföretagens internationaliseringsbehov. Företagen berättade att det behövs hjälp med att söka finansiering, hitta potentiella kunder och distributionskanaler samt med marknadsföring. Hjälp och rådgivning med internationaliseringen kan man få från Viexpo och ELY-centralen mm.

Om GET GLOBAL

Vår målsättning är att utveckla Vasa yrkeshögskolas International Business-utbildningsprogram till att vara närmare företagslivet. Företagen kan använda sig av studerandenas kunskap som hjälp och stöd samtidigt som studerandena får ny kunskap om finländska företag. Våra studerande kommer från Finland samt från övriga Europa, Asien och Afrika.

NYHETER

Företagarna i Finland informerar om aktuella händelser, utbildningar och nyheter för internationalisering på deras webbsida Mars maailmalle (på finska). På deras sidor kan man också hitta en internationaliseringsguide som presenterar internationaliseringen i praktiken.