Projekteja

MATKAILUALAN HAASTEITA

Attractive countryside-projektissa pohdittiin, miten matkailijoita Keski-Euroopasta voisi houkutella Suomen maaseudulle, erityisesti Länsi-Suomen maaseutumatkailuyrityksiin. Opiskelijatiimi teki selvityksen Keski-Euroopan matkailijoista ja ideoi, miten maaseutumatkailua voisi kehittää. Tiimin jäsenet olivat Belgiasta, Puolasta, Saksasta ja Suomesta.

Russian traveller-projektissa selvitettiin, miten markkinoida eteläpohjalaista maaseutumatkailuyritystä Venäjällä. Projektissa profiloitiin mahdollinen asiakasryhmä sekä haettiin markkinointimahdollisuuksia erityisesti Pietarin alueella. Projektin toteutti venäläinen opiskelija.

IDEOITA JA TUOTEKEHITYSTÄ

Innosession-projektissa opiskelijatiimi toteutti innovatiivisen työpajan, johon osallistui kaksikymmentä suomalaista pk-yritystä. Työpajan pääteema oli kansainvälistyminen ja työpajan kesto oli puolitoista tuntia. Työpaja sisälsi kolme erilaista luovaa ideointitekniikkaa, joita käytettiin yrityksiin liittyvissä tehtävissä. Opiskelijatiimin jäsenet olivat Kiinasta, Nepalista, Saksasta ja Suomesta.

International integration-projektissa haettiin ratkaisua pk-yrityksen haasteeseen, miten kotiuttaa kansainväliset työntekijät suomalaiseen työympäristöön. Opiskelijatiimi haastatteli ja toteutti kyselyn yrityksessä. Tulosten perusteella he ideoivat, miten kansainvälisten ja suomalaisten työntekijöiden yhteistyötä voisi kehittää yrityksessä. Opiskelijatiimin jäsenet olivat Ghanasta ja Kiinasta.

Energytour-projektissa haettiin ideoita, miten ihmiset voivat säästää energiaa ja saada tietoa energiankulutuksestaan mobiilisovelluksen avulla. Ideat suunnattiin tulevaisuuteen, jolloin Energinen Vaasa näkyy kaupunkilaisten arkipäivässä. Opiskelijatiimin jäsenet olivat Kiinasta, Ranskasta, Saksasta, Suomesta ja Vietnamista.

Future boat-projektin tavoitteena oli hakea uudenlaisia, kansainvälisiä ideoita, mitä toimintoja voisi olla pienveneessä, joka olisi suunnattu keskivertokuluttajalle. Kyseessä oli ns. osallistavan tuotekehityksen projekti. Opiskelijatiimin jäsenet olivat Ghanasta, Kiinasta ja Vietnamista.

MARKKINASELVITYKSIÄ

Berry-projekti tehtiin elintarvikealan pk-yritykselle. Opiskelijat etsivät ja ehdottivat uusia jakelukanavia ja myös ideoita tuotteen markkinointiin Saksassa ja Ranskassa. Yrityksen päämarkkinat ovat Suomessa, ja markkinaselvityksen avulla haluttiin selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Opiskelijatiimin jäsenet olivat Saksasta ja Ranskasta.

Water-projekti toteutettiin yhteistyössä vesiteknologia-alan pk-yrityksen kanssa. Projektissa kartoitettiin eri markkina-alueita ja niiden mahdollisia yhteistyöverkostoja. Yrityksen tuote edustaa huipputeknologista osaamista, jolla selvästi on markkinapotentiaalia kansainvälisillä markkinoilla. Opiskelijatiimin jäsenet olivat Espanjasta, Etelä-Koreasta ja Suomesta.

VIENTIOPAS EU-ALUEELLE

Opiskelijat ovat tehneet vientioppaita yrityksille, jotka haluaisivat aloittaa viennin toiseen EU-maahan. Vientiopas sisältää tärkeimpien tulosten esittelyn ja tietopaketin asioista, jotka opiskelijat ovat löytäneet projektin aikana. Yritykset voivat päättää oppaan sisällön. Vientimaita ovat olleet esim. Kreikka, Puola, Tsekki, Espanja, Saksa, Viro ja Ruotsi. Opiskelijat ovat olleet n. 20 eri maasta.