Projekt

UTMANINGAR FÖR TURISMEN

”Attraktiv landsbygd”- projektet var inriktat på hur turister från Centraleuropa skulle kunna lockas till den finländska landsbygden, särskilt till landsbygdsturismföretag i Västra Finland. Studentgruppen genomförde en undersökning bland centraleuropeiska turister och skapade idéer om hur man kan utveckla landsbygdsturismen. Gruppmedlemmarna var från Belgien, Polen, Tyskland och Finland.

”Ryska resenär”- projektet tog reda på hur man ska marknadsföra Södra Österbottens landsbygdsturismföretag i Ryssland. Projektet identifierade kundgrupper samt marknadsföringsmöjligheter, särskilt i St Petersburg. Projektet genomfördes av en rysk studerande.

IDÉER OCH PRODUKTUTVECKLING

”Innosession” var ett projekt där en grupp studerande genomförde en innovativ workshop för tjugo finländska företag. Huvudtemat var internationalisering och workshopen tog en och en halv timme. Workshopen innehöll tre olika typer av kreativa brainstorming-tekniker som företagen testade. Studerandena var från Kina, Nepal, Tyskland och Finland.

”Internationell integration”- projektet sökte lösningar för ett sme-företag som hade stod inför utmaningen att integrera internationell personal i finländsk arbetsmiljö. Studentteamet intervjuade och genomförde en undersökning i företaget. Baserat på resultaten, gjorde de förslag på hur samarbetet mellan internationella och finländska anställda skulle kunna utvecklas i företaget. Studerandena var från Ghana och Kina.

”Energy Tour”- projektet hittade på idéer om hur människor kan spara energi och få information om sin energiförbrukning till mobilen. Idéer tog sikte på framtiden, där ”energiska Vasa” syns i vardagen. Studerandena var från Kina, Frankrike, Tyskland, Finland och Vietnam.

”Den framtida båten”- projektets mål var att hitta på nya internationella idéer för småbåtar och dess funktioner, vilka skulle attrahera den genomsnittliga konsumenten. Detta var ett sk. deltagande utvecklingsprojekt. Studerandena var från Ghana, Kina och Vietnam.

MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

”Berry projektet”- utfördes för ett sme-företag inom livsmedelsbranschen. Studerandena sökte efter nya distributionskanaler och idéer för marknadsföring i Tyskland och Frankrike. Företagets viktigaste marknader är i Finland, och rapporten användes för att evaluera möjligheterna till internationalisering. Studerandena var från Tyskland och Frankrike.

”Vatten”- projektet genomfördes i samarbete med ett sme-företag inom hydrotekniksektorn. Projektet kartlade de olika marknadsområdena och deras eventuella samarbetsnätverk. Företagets produkt representerar ett högt tekniskt kunnande, som tydligt har marknadspotential på den internationella marknaden. Studerandena var från Spanien, Sydkorea och Finland.

 EXPORTMANUAL FÖR EU

Studerandena har gjort exportmanualer för företag som vill börja exportera till ett annat EU-land. Exportmanualen består av en presentation av de viktigaste upptäckterna samt ett infopaket med allt möjligt studerandena har utrett under projektets gång. Företagen själva kan styra exportmanualens innehåll. Exportländer har varit t. ex. Grekland, Polen, Tjeckien, Spanien, Tyskland, Estland och Sverige. Studerandena har varit från ett 20-tal länder.