För företag

Har ert företag en idé eller ett problem som berör internationella marknader? Vasa yrkeshögskolas International Business-studerande kan hjälpa er. De kan t ex. undersöka ett specifikt lands marknad, fundera över marknadsföring, utreda export- och importverksamhet eller berätta vilken uppfattning som fås om ert företag ur en internationell synvinkel. Studerandena kan utföra praktik eller göra slutarbeten i ert företag. Ta kontakt: överlärare Satu Lautamäki, tfn. 0400 113 990 eller satu.lautamaki@vamk.fi.

 

"Jag var överraskad av de internationella business-studerandenas grepp, kunnande och entusiasm inom vårt utvecklingsprojekt. Vi fick en ny global dimension, då studerandegruppen granskade produkten under utveckling, från många olika synvinklar och med många olika kulturella ögon. Det lönade sig att ta hjälp av denna grupp.

Vi var speciellt intresserade av att utveckla användbarheten och detta engagerade gruppen sig i med entusiasm. Kanske är vår nationella svaghet låg användarvänlighet? Glädje och entusiasm färgade vårt samarbete. Nyttan var ömsesidig. Vi fick ny iver och nya grepp i vårt arbete och delvis ett färdigt exportagentnätverk."

Kalevi Lystimäki | VD | EG Furnace Oy