Bakgrund

Det finländska samhället lever i en brytningsperiod. De stora generationerna går i pension och vi måste få ny arbetskraft. Vi behöver internationella experter i Finland, vilket det pratas om både i offentligheten och i företag. Speciellt sm-företag kan dra nytta av internationellt kunnande, eftersom deras egna resurser ofta är begränsade.

Get Global-projektet har förverkligats av Vasa yrkeshögskolan under tiden 1.1.2011-31.12.2012. Projektet finansierades av  Vasa yrkeshögskola och Europeiska Unionen (ESF), genom Österbottens ELY-central. Projektets målgrupp var Vasa yrkeshögskolas internationella studerande samt deras lärare och handledare. Projektet fokuserade särskilt på internationella sm-företag. Projektets intressegrupper var företag och företagarföreningar och –organisationer. Sekundära intressegrupper var övriga högskolor och motsvarande projekt, som projektet kan dela sina resultat med.

Projektets målsättning var att bygga en inlärningsmiljö inom Vasa yrkeshögskolas International business-utbildningsprogram, mellan studerande och företag. Vi ville utveckla den internationella affärsverksamhetsutbildningen till mer företagsnärhet och bygga en bro för internationella studerande till det finländska arbetslivet och –kulturen. Vi har tillämpat företagsamhetspedagogiska metoder, bl a. learning by doing, praktiska företagscase och flexibla inlärningssituationer. Studerandena har ordnat evenemang och enkäter riktade till företag samt utfört internationaliserings- och marknadsundersökningar för företag. Detta pilotprojekts slutresultat används för att vidareplanera utvecklingen av arbetspraktiken och företagens utveckling.